PDF-XChange Standard 6.0.319

PDF-XChange Standard 6.0.319

Tracker Software – 7,9MB – Shareware – Windows
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Các thành viên cơ sở của chúng tôi ca ngợi cao PDF-XChange loạt các phần mềm công cụ nhằm vào người dùng mong muốn để tạo ra các tập tin PDF nhỏ nhất có sẵn - từ bất kỳ cửa sổ ứng dụng phần mềm. Dễ sử dụng - hiệu quả cao.
Đảm bảo máy chất lượng PDF thế hệ có sẵn với một mức giá thấp!
PDF-XChange V3 bây giờ cung cấp:

Mới giao diện người dùng với chế độ đơn giản và nâng cao

Thêm - LZW/JBIG/JPEG200 nén hỗ trợ

Email PDF sau khi hoàn tất (bao gồm MAPI và SMTP hỗ trợ)

Công việc quản lý - lô cho (các) tệp tạm thời trước khi chuyển đổi sang PDF.

Gắn kết nhiều nguồn trang để một trang PDF duy nhất (tối đa 16 trang để 1 trang PDF)

Hỗ trợ định dạng acrobat 8 (1.3.1.4,1.5 1.6 1.7 PDF định dạng hỗ trợ)

Thiết lập tập tin PDF - trang mở đặc điểm.
Nâng cao xuống mẫu tùy chọn cho Internet PDF tải về.

Nhiều dấu trang cho mỗi trang (tối đa 256) văn bản hoặc hình ảnh - từ bất kỳ phần mềm – không chỉ MS Office!

Hồ sơ người dùng - lưu người dùng hoặc việc cài đặt và sử dụng lại cho loại tài liệu khác nhau.

Hỗ trợ đầy đủ Trung Quốc, Nhật bản và Triều tiên Font
Hỗ trợ đa ngôn ngữ giao diện người dùng.
Tập tin PDF đầy đủ hướng dẫn sử dụng, chú giải công cụ và trợ giúp của Windows.

và nhiều hơn nữa...

Tổng quan

PDF-XChange Standard là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Tracker Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 974 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF-XChange Standard là 6.0.319, phát hành vào ngày 09/12/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/09/2007.

PDF-XChange Standard đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,9MB.

Người sử dụng của PDF-XChange Standard đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDF-XChange Standard!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 974 UpdateStar có PDF-XChange Standard cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Tracker Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại